Kädi

2 Dekabr 2022
809

Bu önüm bedene oňyn täsir edip, bir tarapdan, içki agzalaryň işine itergi berse, beýleki bir tarapdan, deriniň maýyşgaklygy üçin jogap berýän kollagen süýümleriniň öndürilişini işjeňleşdirýär, derini ultramelewşe Gün şöhlesiniň zyýanly täsirinden goraýar.

Içki täsiri

Maýa ATAÝEWA,
Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýüniň baş lukmany.