Arka näme üçin agyrýar?

2 Dekabr 2022
872

Habarçymyz Narjan Ilmyradowa arkadaky agyrynyň esasy sebäpleriniň biri bolan oňurga ingisi bilen baglanyşykly soraglara jogap bermegi Myrat Garryýew adyndaky TDLU-nyň nerw keselleri we neýrohirurgiýa kafedrasynyň assistenti, lukmançylyk ylymlarynyň kandidaty Maýa Berdiýewadan haýyş etdi.

— Ilki bilen arkada agyrynyň döremeginiň mümkin bolan sebäpleri barada gysgaça gürrüň beräýiň!

«Saglyk».