Egnimize bagt guşy gondy

6 Dekabr 2022
380

Gahryman Arkadagymyzyň Koreýa Respublikasyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň wekilleri tarapyndan dostlukly döwletde bilim alýan türkmen talyplaryna Arkadagly Serdarymyzyň adyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Geliň, bu şatlykly pursatda olaryň aýdan buýsançly sözlerine ser salalyň!