Garaşsyzlyk — bagtymyzyň gözbaşy

16 Iýul 2021
1910

Örän baý tebigy serişdelere eýe bolan Türkmenistan Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysadyýet, senagat, ulag, medeniýet, syýahatçylyk, lukmançylyk, sport we beýleki ulgamlarda belent sepgitlere ýetdi.

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmäge, onuň dünýäniň ykdysady giňişligine goşulyşmagyna gönükdirilen maksatnamalar amala aşyryldy.

Muhammet HYDYROW
Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň ýol gurluşygy fakultetiniň geodeziýa kafedrasynyň mugallymy