Ekologik menejment ulgamyny ornaşdyrmagyň artykmaçlyklary

16 Iýul 2021
1496

Soňky birnäçe onýyllyklaryň dowamynda dünýä jemgyýeti, sebitleri we guramalary ekologik meselelere aýratyn üns berýärler. Olar ekologik işi guramakda täze çemeleşmeleri gözlemegi, öňdebaryjy tejribeleri öwrenmegi we ornaşdyrmagy zerur hasaplaýarlar.

Çölleşme, suw serişdeleriniň ýetmezçiligi, şeýle hem topragyň we atmosferanyň hapalanmagy ekologik gün tertibiniň has wajyp meseleleri bolup durýar.

Emir NYÝAZOW
«Älem dostlugy» hojalyk jemgyýetiniň direktory