Saýlaw möwsümi dowam edýär

19 Mart 2023
227

«7/24. tm», № 12 (147), 20.03.2023.

Türkmenistanda Mej­li­siň de­pu­tat­la­ry­nyň, we­la­ýat, et­rap we şä­her halk mas­la­hat­la­ry­nyň, Ge­ňeş­le­riň ag­za­la­ry­nyň şu ýy­lyň 26-njy mar­tyn­da ge­çi­ril­jek saý­law­la­ry­na taý­ýar­lyk gör­mek işi do­wam ed­ýär. Ozal ha­bar ber­li­şi ýa­ly, Türk­me­nis­ta­nyň ça­ky­ly­gy bo­ýun­ça GDA-dan syn­çy­lar to­pa­ry 8-nji mart­da öz işi­ne baş­la­dy.