Döwletiň röwşen geljegi

29 Ýanwar 2023
305

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023

«Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň nobatdaky VIII gurultaýy geçirildi.

Döw­ran MY­RA­DOW,
Türk­me­nis­ta­nyň Mag­tym­gu­ly adyn­da­ky Ýaş­lar gu­ra­ma­sy­nyň Bag­ty­ýar­lyk et­rap Ge­ňe­şi­niň bö­lüm mü­di­ri.