Sanly ulgam we elektron küşt programmalary

29 Ýanwar 2023
391

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023

Häzirki döwürde ýurdumyzda sanly ulgamy ösdürmekde we pudaklara ornaşdyrmakda Milli Liderimiziň we Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary esasynda uly işler alnyp barylýar. Şol işleriň netijesinde sanly ulgamy sporta giňden ornaşdyrmak we kämilleşdirmek dowam etdirilýär. Şol sanda küştçi türgenler we küştsöýüjiler sanly ulgamyň kömegi bilen elektron küşt programmalaryndan peýdalanyp bilerler.

Tawus BAÝRAMSÄHEDOWA,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň Sportuň köpçülikleýin görnüşleri kafedrasynyň mugallymy.