Maşklaryň bedene berýän täsiri

22 Ýanwar 2023
311

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023

Bedenterbiýä we sporta bolan höwes çagalykdan, mekdep ýaşyndan hem öň terbiýelenýär. Umumy bilim berýän orta mekdepleriň bedenterbiýe sapaklarynyň meýilnamasynda okuwçylaryň beden maşklaryny özbaşdak ýerine ýetirmeklerine aýratyn üns berilýär.

Şöhrat MÄMMETHANOW,
TMÝG-niň Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri.