Bedenterbiýe we sport

4 Dekabr 2022
377

«7/24. tm», № 49 (132)

Bäherden etrabynyň 30-njy orta mekdebinde wagyz-nesihat duşuşygy guraldy. Etrabyň Bilim, medeniýet, sport, saglyk we jemgyýetçilik guramalarynyň işgärleriniň we Kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň gatnaşmagynda geçirilen duşuşykda Ahal welaýatynyň hünärmenleriniň çykyşlary diňlenildi we tejribe alşyldy. Duşuşygyň dowamynda çykyş edenler eziz Diýarymyzda amala aşyrylýan giň möçberli döwlet syýasaty netijesinde ýaş nesil hakyndaky alada, olaryň dünýä ülňülerine laýyk bilim alýandyklary barada belläp geçdiler.