«Ahal» çempionatyň I ýarymyny 1-nji orunda tamamlady

16 Oktýabr 2022
345

«7/24. tm», № 42 (125), 17.10. 2022

Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 13-nji tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Aşgabat şäheriniň adybir topary ýurdumyzyň çempiony «Altyn asyr» bilen deňme-deň oýnady.

Dörtguly MYRATGULYÝEW,
fotožurnalist.