Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlary

5 Oktýabr 2022
359

«7/24. tm», № 40 (123), 03.10. 2022

Türkiýe Respublikasynyň Iznik şäherinde guralan Çarwadarlaryň IV Bütindünýä oýunlarynda türkmenistanly türgenler üstünlikli çykyş etdiler. Olar oýunlaryň ilkinji üç gününde 17 medal (6 altyn, 6 kümüş, 5 bürünç) gazandylar.

«7/24.tm»