Äne­wiň ta­ry­hy­na ba­gyş­la­nan ki­tap

14 Aprel 2024
92

«7/24. tm» №16 (203), 15.04.2024

2024-nji ýyl­da hal­ky­my­zyň ta­ry­hyn­da äh­mi­ýet­li orun alan Änew şä­he­ri­niň «Tür­ki dün­ýä­si­niň me­de­ni paý­tag­ty» diý­lip yg­lan edil­me­gi my­na­sy­bet­li bu şä­he­riň ta­ry­hy­ny, me­de­ni­ýe­ti­ni açyp gör­kez­ýän da­ba­ra­lar ýur­du­myz­da yzy­gi­der­li ge­çi­ril­ýär. Ol da­ba­ra­la­ra dün­ýä­niň dür­li kün­je­gin­den myh­man­lar hem gat­na­şyp, türk­men hal­ky­nyň şöh­rat­ly ta­ry­hy, me­de­ni­ýe­ti, sun­ga­ty bi­len ta­nyş bol­ýar­lar. Şeý­le da­ba­ra­ly gün­ler­de Ar­ka­dag­ly Gah­ry­man Ser­da­ry­my­zyň «Änew — müň­ýyl­lyk­lar­dan göz­baş al­ýan me­de­ni­ýet» at­ly ki­ta­by­nyň çap edil­me­gi hal­ky­myz üçin aja­ýyp sow­gat bol­dy.

Annaöwez ANNAÖWEZOW,
S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň mugallymy.