Unu­dyl­ma­jak pur­sat­lar

3 Dekabr 2023
211

«7/24. tm» № 49 (184) 04.12.2023

Paý­tag­ty­myz­da ge­çen Ku­raş bo­ýun­ça XIV dün­ýä çem­pio­na­tyn­da mil­li ýy­gyn­dy to­pa­ry­my­zyň ag­za­la­ryn­dan bä­şi­si öz ga­ram de­re­je­le­ri bo­ýun­ça al­tyn me­dal­la­ra my­na­syp bol­du­lar. Sy­lag­la­nyş da­ba­ra­syn­da biz bu us­sat tür­gen­le­ri­miz­den Da­ýanç Ömi­row bi­len gys­ga söh­bet­deş­li­gu gu­ra­ma­ga müm­kin­çi­lik al­dyk.

Söh­bet­deş bo­lan Aga­baý AK­MY­RA­DOW,
Türk­men döw­let be­den­ter­bi­ýe we sport ins­ti­tu­ty­nyň sport žur­na­lis­ti­ka­sy hü­nä­ri­niň ta­ly­by.