Ma­şa­dy-Mis­se­ri­an ýa­dy­gär­lik­le­ri

3 Dekabr 2023
342

«7/24. tm» № 49 (184) 04.12.2023

En­sik­lo­pe­dik ki­tap­lar­da­ky ýaz­gy­la­ra sal­gy­lan­saň, Gün­ba­tar Türk­me­nis­tan ta­ry­hy ýa­dy­gär­lik­le­re baý­dyr. Ylaý­ta-da, Ma­şa­dy-Mis­se­ri­an ýa­dy­gär­lik­le­ri­niň öz döw­rü­niň syr­ly ta­ry­hy­ny goý­nun­da giz­läp ýa­tan­ly­gy hak­da aý­dyl­ýar. Bu ta­ry­hy ýa­dy­gär­lik­ler top­lu­my or­ta asyr­lar­da esas­lan­dy­ry­lan Mis­se­ri­an şä­he­ri­niň we Ma­şat go­nam­çy­ly­gy­nyň ar­heo­lo­gi­ki ga­lyn­dy­la­ry­ny özün­de jem­le­ýär.

Güljemal Granowa,
M.Garryýew adyndaky TDLU-nyň talyby.