Futbol täzelikleri

12 Aprel 2024
121

Ýakynda ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 6-njy tapgyrynyň duşuşyklary geçirildi. Ýaryş tertibiniň öňbaşçysy «Arkadag» topary bu tapgyrda paýtagtymyzyň «Köpetdagyny» 5:0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi.

Türkmenbaşy şäherinde ýerli «Şagadam» Mary şäheriniň «Energetiginden» 2:0 hasabynda üstün çykdy. «Altyn Asyr» «Aşgabat» toparyny ýeňen bolsa (2:0), Balkanabat şäherinde geçirilen duşuşykda «Ahal» «Nebitçiden» 1:0 hasabynda rüstem geldi. Şeýlelikde, geçirilen duşuşyklardan soň

Hojanepes ŞANEPESOW,
sport synçysy.