Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Häzirki wagtda türkmen-emirlikler gatnaşyklaryny täze derejä çykarmak üçin ähli mümkinçilikler bar

23 Noýabr 2022
544

Hormatly Prezidentimiziň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary tamamlandy

ABU-DABI, 22-nji noýabr (TDH). Şu gün Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparynyň ikinji gününiň çäklerinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — BAE» işewürlik maslahatynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.