«Alaja — el işimiň maýasy, hemmä ýeter saýasy» atly döredijilik bäsleşigine

22 Noýabr 2023
549

Türkmen alajalary — ömürler içinde.

Türkmen zenanlary gadymy döwürlerden bäri ene-mamalarymyzdan dowam edip gelýän el işleriniň keşde, köjüme, basma, ilme, gaýma ýaly, şeýle hem alajalaryň dürli görnüşleriniň birnäçe usullaryny ýerine ýetiripdirler.

Ogulbibi TUWAKBAÝEWA,
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň işgäri