Türk­men-eý­ran hyz­mat­daş­ly­gy ös­dü­ril­ýär

1 Dekabr 2022
272

30-njy no­ýabr­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň ener­ge­ti­ka mi­nist­ri Ali Ak­bar Meh­ra­bia­ny ka­bul et­di

Myh­man wagt ta­pyp ka­bul eden­di­gi hem-de iki­ta­rap­la­ýyn hyz­mat­daş­ly­gyň mö­hüm me­se­le­le­ri­ni ara alyp mas­la­hat­laş­ma­ga dö­re­di­len müm­kin­çi­lik üçin tüýs ýü­rek­den ho­şal­lyk bil­di­rip, döw­let Baş­tu­ta­ny­my­za Eý­ran Ys­lam Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Se­ýed Eb­ra­him Rai­si­niň aý­dan mä­hir­li söz­le­ri­ni we tu­tuş türk­men hal­ky­na aba­dan­çy­lyk, ro­waç­lyk ba­ra­da­ky ar­zuw­la­ry­ny ýe­tir­di. Bel­le­ni­li­şi ýa­ly, Eý­ran­da Türk­me­nis­tan bi­len hoş­ni­ýet­li goň­şu­çy­lyk we bi­rek-bi­re­ge hor­mat goý­mak esa­syn­da ýo­la go­ýul­ýan ne­ti­je­li gat­na­şyk­la­ryň mun­dan beý­läk-de ber­ki­dil­me­gi­ne uly äh­mi­ýet be­ril­ýär.