Wagyz-nesihat çäresi

29 Noýabr 2022
292

Sagdynlyk — bahasyz baýlyk

Türkmenistanda Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin döwlet Maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýaşlaryň hukuklary we kanuny bähbitlerini goramaga, arakhorlugyň, çilimkeşligiň, neşekeşligiň, öňüni almaga gönükdirilen çäreler durmuşa geçirilýär. Şu maksat bilen etrabymyzdaky 38-nji orta mekdebiň ýokary synp okuwçy ýaşlarynyň arasynda “Sagdynlyk — bahasyz baýlyk” şygary astynda wagyz-nesihat duşuşygy guraldy.

Beýleki habarlar