Hyzmatdaşlygyň täze gözýetimleri

25 Noýabr 2022
411

Noýabr aýynyň 21-22-sine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirliklerine resmi sapary boldy.

Ýokary derejeli gepleşikler

«Watan».