Taryhda şu gün

25 Noýabr 2022
162

1339-njy ýy­lyň 25-nji no­ýab­ryn­da Mosk­wa Krem­li­niň dub­ aga­jyn­dan edi­len di­war­la­ry go­ýul­ýar. Dub­dan gur­lan di­war­la­ra 1365-nji ýyl­da ýan­gyn ze­rar­ly ze­per ýe­ten­soň, 1367-nji ýyl­da Dmit­riý Dons­kiý hä­zir­ki Krem­liň çä­gin­de daş di­war­la­ry gur­dur­ýar.