Awstriýanyň Demir ýol kompaniýasy Türkmenistana ýük daşar

26 Sentýabr 2023
197

Awstriýanyň Federal demir ýollarynyň ýük bölümi “Orta geçelge” ady bilen tanalýan Hazarüsti halkara ulag geçelgesi arkaly Türkmenistana, Gazagystana we Özbegistana ýük daşar. Şunda daşalýan ýüküň howpsuzlygy we ygtybarlygy doly üpjün edilip, ol 30 gün töwereginde eltiler.

Halkara geçelge arkaly Merkezi Aziýa döwletleriniň saýlanyp alynmagy soňky döwürde bu ýurtlaryň Ýewropa döwletleri bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy işjeň ösdürýändikleri bilen baglanyşyklydyr.

Beýleki habarlar