Ýur­du­myz­da ile­ri tu­tul­ýan mö­hüm ugur­lar

4 Iýun 2023
501

2-nji iýun­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­dow san­ly ul­gam ar­ka­ly Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň no­bat­da­ky mej­li­si­ni ge­çir­di. On­da bir­nä­çe res­mi­na­ma­la­ryň tas­la­ma­la­ry­na ga­ral­dy hem-de döw­let dur­mu­şy­nyň ile­ri tu­tul­ýan me­se­le­le­ri ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy.

Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy D.Gul­ma­no­wa ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mak­sat­na­ma­la­ryn­dan ge­lip çyk­ýan we­zi­pe­le­riň ka­nun­çy­lyk taý­dan üp­jün edil­me­gi bo­ýun­ça mil­li par­la­men­tiň iş to­par­la­ry­nyň alyp bar­ýan iş­le­ri ba­ra­da ha­bar ber­di.

«Mu­gal­lym­lar ga­ze­ti».