Hal­ka­ra gi­ňiş­li­gin­de hoş­ni­ýet­li hyz­mat­daş­lyk

4 Iýun 2023
714

1-nji iýun­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Ber­di­mu­ha­me­dow Ýew­ro­pa­da Howp­suz­lyk we Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­nyň Baş sek­re­ta­ry ha­nym Hel­ga Şmi­di ka­bul et­di.

Ha­nym Hel­ga Şmid hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze wagt ta­pyp ka­bul eden­di­gi üçin ho­şal­lyk bil­di­rip, Ar­ka­dag şä­he­ri­niň «Ýew­ro­pa­da Howp­suz­lyk we Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­nyň se­bi­tin­de dur­nuk­ly, «ýa­şyl», ho­wa üçin oňaý­ly we in­no­wa­sion çöz­güt­li şä­her­le­ri ös­dür­mek» tas­la­ma­sy­na go­şul­ýan­dy­gy ba­ra­da­ky hem-de Türk­men­ba­şy Hal­ka­ra de­ňiz por­tu­na ber­len «EcoPorts» gü­wä­na­ma­la­ry­ny gow­şur­dy.

«Mu­gal­lym­lar ga­ze­ti».