Türkmen-koreý sport hyzmatdaşlygy

4 Dekabr 2022
367

 «7/24. tm», № 49 (132)

Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlamagy, Arkadagly Serdarymyzyň mynasyp dowam etdirmegi esasynda, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimiziň dünýä ýurtlary, şol sanda Aziýa-Ýuwaş umman ýurtlary bilen özara bähbitli gatnaşyklary täze derejelere çykýar.

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti.