Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi 2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçirilmegi meýilleşdirilýän «EKSPO — 2025» atly Bütindünýä sergide Türkmenistanyň milli pawilýonynyň taslamasyny düzmek we gurmak barada gaýtadan halkara bäsleşigi yglan edýär

21 Noýabr 2022

121

Bäsleşige hödürlenilýän teklipler 2022-nji ýylyň 21-nji dekabryna, sagat 18-00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşigiň resminamalaryny şu salgydan alyp bilersiňiz: Aşgabat şäheri, Arçabil şaýolunyň 52-nji jaýy.

Beýleki bildirişler