Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary

14 Noýabr 2022

143

Türkmenistanyň 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň ýerine ýetirilişi hakynda

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi karar edýär:

Beýleki bildirişler