Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

4 Noýabr 2022

145

1. LOT № 275.

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň umumy ýaşaýyş jaýlary üçin dürli mebelleri satyn almak.

Beýleki bildirişler