Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

15 Oktýabr 2022

135

Lot № 64 — Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň saglygy goraýyş edaralary üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de lukmançylyk serişdelerini satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler