Telekeçilik işiniň netijeliligini bahalandyrmak

6 Dekabr 2022
383

Te­le­ke­çi­lik işin­de iň amat­ly te­le­ke­çi­lik çöz­güt­leri­ni saý­lap alyp, ka­bul et­mek üçin imi­ta­sion we eks­pert nus­ga­lar bi­len bir ha­tar­da op­ti­mal­laşdy­ry­lan nus­ga­lar hem peý­da­la­nyl­ýar. Çöz­güt­le­riň müm­kin bo­lan gör­nüş­le­ri­niň iň amat­ly­sy­ny saý­lap al­mak pro­se­si­ne, op­timal­laş­dyr­mak (la­tyn­ça op­tium – iň go­wu­sy, iň amat­ly­sy) pro­se­si di­ýlýär.

Çöz­güt­le­riň op­ti­mal­laş­dy­ryl­ma­gy (amat­laşdy­ryl­ma­gy) ýö­rel­ge­si do­lan­dy­ryş, me­ýil­na­malaş­dyr­mak, çak­la­mak, tas­la­ma-me­ýil­na­ma­laşdyr­mak, önüm­çi­lik we tä­jir­çi­lik na­za­ry­ýe­tin­de giň­den peý­da­la­nyl­ýar. Em­ma, onuň ula­nylma­gy adat­ça, ýö­ne­keý­leş­di­ri­len gör­nü­şe eýe bo­lup, bar bo­lan gör­nüş­le­riň için­den iň go­wysy­ny saý­lap al­mak bi­len bag­la­ny­şyk­ly­dyr.

Gurbanmämmet REJEPOW, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň ilkinji demokratik partiýa guramasynyň başlygy, ykdysady ylymlaryň kandidaty,
Nurýagdy AÝNAZAROW, Türkmen döwlet maliýe institutynyň uly mugallymy