Ýaş suratkeşleriň döredijiliginde zenan dünýäsi

6 Dekabr 2022
632

Gyş paslynyň ilkinji gününde, ýagny 1-nji dekabrda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sergiler jaýynda hemişelik Bitaraplygymyzyň 27 ýyllygy mynasybetli açylan «Halkyň Arkadagly zamanasynyň gujurly ýaşlary» atly sergi öz işine başlap, häzirki wagtda hem dowam edýär. Onda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynda bilim alýan zehinli talyp ýaşlaryň we uçurymlaryň nakgaşlyk, grafika, heýkeltaraşlyk, binagärlik, dizaýn, halyçylyk, gobelen, zergärçilik, külalçylyk we sungaty öwreniş işleri giňden açylyp görkezilýär.

Jeren BALTAÝEWA,
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň sungaty öwreniş kafedrasynyň mugallymy.