Şygryýet bossany

9 Dekabr 2023
373

Munda her daň bagt bolup atandyr

Ösüş-özgerişli ajap döwürde,
Belentdir maksatlar, birdir köňüller.
Hormatly Prezident halkyň öňünde,
Her jümlesi il bähbitli tutumdyr,
«Watan diňe halky bilen Watandyr!
Döwlet diňe halky bilen döwletdir!».

Ogulnur PIRJIKOWA