Türkmenistanyň Kanuny

11 Iýun 2021

89

«Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna üýtgetmeler girizmek hakynda

I. 2014-nji ýylyň 20-nji dekabrynda kabul edilen «Döwlet zerurlyklary üçin harytlar bilen üpjün etmek, işleri ýerine ýetirmek, hyzmatlary etmek boýunça bäsleşikler hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna (Türkmenistanyň Mejlisiniň Maglumatlary, 2014 ý., № 4, 159-njy madda; 2015 ý., № 2, 70-nji madda; 2016 ý., № 1, 15-nji madda, № 2, 99-njy madda; 2017 ý., № 1, 35-nji madda; 2018 ý., № 2, 43-nji madda) şu üýtgetmeleri girizmeli: