Türkmenistanyň Kanuny

26 Noýabr 2022

30

Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakyndaky Konwensiýa goşulmak hakynda

1997-nji ýylyň 11-nji aprelinde Lissabon şäherinde kabul edilen Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ykrar etmek hakyndaky Konwensiýa goşulmaly.