«Dota 2» boýunça Türkmenistanyň çempionaty

9 Oktýabr 2022
396

«Türkmenistan Sport», № 3 (15), 2022

Aş­ga­bat­da «Do­ta 2» bo­ýun­ça ge­çi­ri­len mil­li saý­la­ma ýa­ryş ta­mam­lan­dy. Bu ýa­ryş şu ýyl 14-nji ge­zek ge­çi­ril­jek elekt­ron spor­ty bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­na Türk­me­nis­tan­dan gat­naş­jak iň go­wy to­pa­ry saý­la­mak mak­sa­dy bi­len gu­ral­dy.

www.turk­men­por­tal.com