Bagtyýar zamananyň ruhubelent ýaşlary

21 Iýul 2022
192

«Türkmenistan Sport», № 2 (14), 2022

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de ýur­du­myz­da köp­çü­lik­le­ýin be­den­ter­bi­ýä­niň we ýo­ka­ry ne­ti­je­li spor­tuň dün­ýä de­re­je­sin­de ösen dü­züm­le­ri, şeý­le-de bag­ty­ýar türk­men ýaş­la­ry­na sportuň dür­li gör­nüş­le­ri bi­len meş­gul­lan­mak hem-de dün­ýä we yk­lym de­re­je­sin­de ge­çi­ril­ýän iri hal­ka­ra ýa­ryş­la­ry­na gat­na­şyp, ýa­şyl Tu­gu­my­zy al-as­man­da par­lat­mak üçin aja­ýyp şert­ler we giň ge­rim­li müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­di.

Baýrammyrat SARYMYRADOW,
Balkan welaýatynyň Sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň başlygy.