Işe täze başlan bolsaňyz...

19 Mart 2023
74

«7/24. tm», № 12 (147), 20.03.2023.

Eger siz bir edara işe kabul edilen bolsaňyz, entek arkaýynlaşmaň: täze iş ýeriňizdäki ilkinji iş günleriňiz iş tapmak üçin tagallalaryňyzyň soňy däl-de, eýsem onuň jemleýji tapgyrydyr.