Sanly bilim ulgamynda maglumat goruny döretmek

29 Ýanwar 2023
89

«7/24. tm», № 05 (140), 30.01.2023

Ösen tehnologiýalar bilen aýakdaş gitmek döwrüň talabydyr. Ylmyň iň soňky gazananlaryny durmuşa ornaşdyrmak ösen döwletlerde wajyp hem hökmany hasaplanýar. Berkarar döwletimizde hem sanlylaşdyrma uly üns berilýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasynyň» kabul edilmegi hem munuň aýdyň subutnamasydyr.

Şamuhammet NEPESOW,
Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň okuw-usulyýet bölüminiň müdiri.