Türk­me­nis­ta­nyň hok­keý ýy­gyn­dy­sy Ka­zan­da gu­ra­lan hal­ka­ra ýa­ry­şda 3-nji orny eýeledi

22 Ýanwar 2023
56

«7/24. tm», № 04 (139), 23.01.2023

Türk­me­nis­ta­nyň hok­keý bo­ýun­ça mil­li ýy­gyn­dy­sy ys­lam döw­let­le­ri­niň we Ta­ta­rys­tan Res­pub­li­ka­sy­nyň mil­li ýy­gyn­dy­la­ry­nyň ara­syn­da ge­çi­ri­len Ka­zan «Hockey Cup» hal­ka­ra ýa­ry­şyn­da­ky çy­ky­şy­ny ta­mam­la­dy.

So­na­jan Te­ke­mäm­me­do­wa,
Türk­men döw­let be­den­ter­bi­ýe we sport ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.