Türkmenistan — Koreýa Respublikasy: medeni-ykdysady hyzmatdaşlyklaryň aýdyň geljegi

4 Dekabr 2022
64

 «7/24. tm», № 49 (132)

Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 31 ýyly döwründe Türkmenistan döwletimiziň dünýä döwletleri, şol sanda Aziýa-Ýuwaş umman ýurtlary bilen özara bähbitli gatnaşyklary ýokary derejelere çykýar. Muňa dostlukly Koreýa Respublikasy bilen medeni-ykdysady ugurlarda barha berkeýän gatnaşyklar aýdyň mysaldyr.