Koreýa Respublikasy barada maglumatlar

4 Dekabr 2022
72

 «7/24. tm», № 49 (132)

Koreýler işeňňir halk hasaplanýar. Ýurtda işgärlere dynç alyş berilmeýär. Diňe ýakynlary bilen wagt geçirmek ýa-da başga bir ýurda gitmek üçin birnäçe günlük rugsat almak mümkin. Elbetde, bu mümkinçilikden hemmeler peýdalanmaýar.