Türkmen-awstriýa dostlugy

4 Dekabr 2022
55

«7/24. tm», № 49 (132)

2022-nji ýylyň 29-njy noýabry (TDH). Şu gün Aşgabatda Türkmen-awstriýa işewürlik maslahaty geçirildi. Işewürlik maslahatyny Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Awstriýa Respublikasynyň Federal ykdysady edarasy bilelikde guradylar.

www.tdh.gov.tm