Türkmenistan — BAE: täze derejelere çykýan gatnaşyklar

27 Noýabr 2022
63

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri Türkmenistanyň dünýä döwletleri, şol sanda arap ýurtlarynyň döwletleri bilen özara bähbitli gatnaşyklarynyň täze derejelere çykýan döwrüdir. Muňa dostlukly Birleşen Arap Emirlikleri bilen barha köptaraply häsiýete eýe bolýan gatnaşyklar hem aýdyň şaýatlyk edýär.

Aşyrmuhammet SARYÝEW,
«Türkmenistan Sport» halkara žurnaly.