Myhmansöýerlik

27 Noýabr 2022
64

«7/24. tm», № 48 (131), 27.11.2022

Ta­ryh­da ilkin­ji ge­zek Ýakyn Gündogarda gu­ral­ýan fut­bol bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­tyn­da Aziýa yk­ly­mynyň we­kil­le­ri nä­hi­li çy­kyş ed­ýär­ler?

Ho­ja­ber­di AP­BA­ÝEW,
žur­na­list.