Ta­ryh­da şu gün

25 Noýabr 2022
52

1924-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Aşgabatda doglan Berdiýew Leningradyň (häzirki Sankt-Peterburg) SKA toparynyň düzüminde çykyş eden döwürleri SSSR-iň ýedi gezek çempiony bolmagy başarýar.

Ejeş HANGYLYJOWA,
sport synçysy.