Jo­ko­wiç möw­sü­mi jem­le­di

25 Noýabr 2022
85

Ten­nis bo­ýun­ça er­kek­le­riň ara­syn­da­ky möw­sü­miň jem­leý­ji ýa­ry­şy «ATP Fi­nals»-da ser­bi­ýa­ly No­wak Jo­ko­wiç çem­pi­on bol­dy. Ita­li­ýa­nyň Tu­rin şä­he­rin­de ge­çi­ri­len ýa­ry­şyň fi­na­lyn­da Jo­ko­wiç bi­len nor­we­gi­ýa­ly Kas­per Ru­ud du­şuş­dy. Du­şu­şy­gyň 1-nji se­tin­de 7:5, 2-nji se­tin­de-de 6:3 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­za­nan Jo­ko­wiç bu ýa­ryş­da­ky 6-njy çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Mun­dan öň 2008-nji, 2012-nji, 2013-nji, 2014-nji hem-de 2015-nji ýyl­lar­da-da çem­pi­on bo­lup, ol bu ugur­da Ro­jer Fe­de­re­riň re­kor­dy­na şä­rik bol­dy. Şeý­le-de, Jo­ko­wiç äh­li du­şu­şyk­da ýe­ňiş ga­za­nyp, müm­kin bo­lan iň ýo­ka­ry pul baý­ra­gy – 4 mil­li­on 740 müň 300 dol­lar bi­len sy­lag­lan­dy. 35 ýa­şyn­da­ky ten­nis­çi bu ýa­ryş­da çem­pi­on­lyk ga­za­nan iň ýa­şu­ly ten­nis­çi hök­mün­de ha­sa­ba alyn­dy. 53-nji ge­zek ge­çi­ri­len «ATP Fi­nals» ýa­ry­şy onuň şu möw­süm­de çem­pi­on­lyk ga­za­nan 5-nji bäs­le­şi­gi bol­dy. Bu onuň kar­ýe­ra­syn­da­ky 91-nji ATP ku­bo­gy­dyr.