Nor­we­gi­ýa­nyň 9-njy çem­pi­on­ly­gy

25 Noýabr 2022
63

Gand­bol bo­ýun­ça ze­nan­la­ryň ara­syn­da Slo­we­ni­ýa, Ga­ra­dag hem-de De­mir­ga­zyk Ma­ke­do­ni­ýa­da ge­çi­ri­len 15-nji Ýew­ro­pa çem­pio­na­tyn­da Nor­we­gi­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy ýe­ňiş ga­zan­dy. Olar Slo­we­ni­ýa­nyň paý­tag­ty Lýubl­ýa­na­da oý­na­lan fi­nal­da Da­ni­ýa­ny 27:25 ha­sap bi­len ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Du­şu­şyk­da Nor­we­gi­ýa­nyň ýyl­dy­z oýun­çy­sy Mork 8 gol ge­çi­rip, to­pa­ry­nyň ýe­ňiş ga­zan­ma­gyn­a uly goşant goş­dy. Da­ni­ýa­nyň dü­zü­min­de Bur­go­ryň ge­çi­ren 6 go­ly ýeň­şe ýe­ter­lik bol­ma­dy. Şeý­le­lik­de, Nor­we­gi­ýa­nyň ze­nan­lar ýy­gyn­dy­sy bas­syr 2-nji, umu­my­lyk­da-da 15-nji ge­zek ge­çi­ri­len çem­pio­na­tyň 9-syn­da çem­pi­on bol­ma­gy ba­şar­dy (1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016, 2020, 2022). 3 çem­pi­on­ly­gy bi­len Nor­we­gi­ýa­dan soň 2-nji ýer­de bar­ýan Da­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 3-nji ge­zek fi­nal­da as­gyn gel­di. Olar mun­dan öňem 2 ge­zek Nor­we­gi­ýa­dan utu­lyp­dy­lar.

Bü­rünç me­dal ug­run­da­ky du­şu­şyk­da 2012-nji ýy­lyň çem­pio­ny Ga­ra­dag 2018-nji ýy­lyň çem­pio­ny Fran­si­ýa­ny goş­ma­ça wagt­da 27:25 ýe­ňip, il­kin­ji ge­zek 3-nji or­na my­na­syp bol­dy.