Türkmenistan — TDG: özara bähbitli hyzmatdaşlyklaryň geljegi

20 Noýabr 2022
255

«7/24. tm», № 47 (130), 20.11.2022

Gahryman Arkadagymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň çakylygy boýunça Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň Samarkant şäherinde bolup geçen mejlisine gatnaşmagy türki dilli döwletleriň özara bähbitli gatnaşyklarynda täze sahypany açýan möhüm waka boldy.

Aşyrmuhammet SARYÝEW,
«Türkmenistan Sport» halkara žurnaly.