Medeni hyzmatdaşlyk pugtalanýar

20 Noýabr 2022
79

«7/24. tm», № 47 (130), 20.11.2022

Soň­ky ýyl­lar­da Türk­me­nis­tan bi­len Öz­be­gis­ta­nyň ara­syn­da­ky sy­ýa­sy, söw­da-yk­dy­sa­dy we me­de­ni-yn­san­per­wer gat­na­şyk­la­ry yzy­gi­der­li ös­dü­ril­ýär. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň pa­ra­hat­çy­ly­ga, yna­nyş­ma­ga esas­lan­ýan da­şa­ry sy­ýa­sa­ty türk­men-öz­bek gat­na­şyk­la­ry­nyň ta­ry­hyn­da tä­ze döw­re ba­dal­ga ber­di. Dost­luk­ly gat­na­şyk­la­ry pug­ta­lan­dyr­ma­gyň, ýurt­la­ryň we halk­la­ryň ara­syn­da eme­le ge­len iki­ta­rap­la­ýyn ta­gal­la­la­ra we şah­sy yna­nyş­mak gat­na­şyk­la­ry­na aý­ra­tyn orun de­giş­li­dir. Türk­me­nis­tan we Öz­be­gis­tan ga­dy­my we tä­sin me­de­ni­ýet­le­riň mi­ras­dü­şer­le­ri bol­mak bi­len, umu­ma­dam­zat gym­mat­ly­gy­nyň aý­ryl­maz bö­le­gi bo­lan ta­ry­hy-ar­heo­lo­gik ýa­dy­gär­lik­le­re aýaw­ly ga­ra­mak ba­bat­da hyz­mat­daş­lyk ed­ýär­ler.